درباره ما

About Us

پژمان مارکت بستری برای  توزیع محصولات ارگانیک به سرتاسر ایران از  بهترین باغات ایران و خراسان جنوبی که باعث  رونق کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان زحمتکش میشود و همچنین جلوگیری از خام فروشی محصولات  با بسته بندی بسیار زیبا و عالی موجب فروش  بیشتر میشود . 

اعتماد شما سرمایه ماست. .‌‌‌‌‌‌ ‌.